ANV-Noorderpark gaat gesprek aan met
Groenekanse imkers over bijvriendelijke akkers


De Agrarische Natuur Vereniging Landschap Noorderpark ziet een rol voor haar vereniging weggelegd
bij een bijvriendelijke inrichting en -beheer van het landschap Noorderpark,
zowel wat betreft honingbijen als wilde bijen.
De Groenekanse imkerclub
De Bij en Wij gaat op afzienbare termijn met de ANV in gesprek
om hen daarvoor tips en suggesties aan de hand te doen.