Een Groenekanse bij van Imkerij Het Eiland in zijn knollentuin (foto E. Broecheler).