De openimkerijdagen 2017 op imkerij Het Eiland trok ook dit jaar weer
een groot aantal geïnteresseerde bezoekers